Dyrekcja

Dyrektor Szkoły

dr Grażyna Adamczyk

Wicedyrektorzy:

mgr Ewelina Tomala

mgr Tatiana Szuła