Grono pedagogiczne

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze składem naszego grona pedagogicznego. Obok nazwisk naszych pedagogów prezentujemy listę prowadzonych przez nich zajęć. 

dr Adamczyk Grażyna Dyrektor szkoły, biofeedback
mgr Szuła Tatiana Wicedyrektor szkoły, język polski
mgr inż. Bauerek- Matloch Barbara terapia Tomatis, technologia murarska
mgr Tomala Ewelina Wicedyrektor szkoły, język niemiecki, terapia Warnkego
mgr Wawoczny-Bielińska Monika muzykoterapia, rewalidacja, kreatywność
mgr Marcin Szreter język angielski
mgr Lach Anna funkcjonowanie, przysposobienie do pracy
mgr Deręgowska Wiesława funkcjonowanie, kreatywność, rękodzieło
mgr Drazik Alina geografia,matematyka
mgr Gerlich Maria matematyka
mgr Durczok Ewa przysposobienie do pracy, wychowanie fizyczne
mgr Sandecka Oktawia przysposobienie do pracy, funkcjonowanie
mgr Korbel Małgorzata gimnastyka korekcyjna, logopedia
mgr Kowalczyk Adriana funkcjonowanie, przysposobienie do pracy
mgr Miłoś Agnieszka j. polski, historia,wos
mgr inż. Kuźnik Sabina przedmioty zawodowe
mgr Kozielska Joanna przysposobienie do pracy
mgr Wołowiec Anna funkcjonowanie, przysposobienie do pracy, biofedback
mgr Marciak Tomasz wychowanie fizyczne, przysposobienie do pracy
mgr Piętek Bożena biblioteka
mgr Ochojska-Paluch Aleksandra funkcjonowanie, przysposobienie do pracy, terapia SI
mgr Jadwiga Brzezinka funkcjonowanie, przysposobienie do pracy, świetlica
mgr Paluch Adrian technologia informacyjna, przysposobienie do pracy
mgr Pawlak Izabela zajęcia usprawniające, terapia ruchowa
mgr Pomiotło Radosław wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Polok Wiesław wychowanie fizyczne, przysposobienie do pracy
mgr Porwoł Dorota przysposobienie do pracy, doradztwo zawodowe
mgr Ressel Iwona przysposobienie do pracy, funkcjonowanie
mgr Marta Wojciechowska przysposobienie do pracy, funkcjonowanie, SI, wychowanie fizyczne
mgr Szulc Stanisława przysposobienie do pracy
mgr Zielenkiewicz Monika przysposobienie do pracy, funkcjonowanie
mgr Stojak Lucyna przysposobienie do pracy, technologia kucharska
   
mgr Szweda Joanna logopedia, biofeedback
mgr Bożena Musioł biologia
mgr Gwóźdź Anna fizyka, terapia Warnkego
mgr Agnieszka Zaik chemia
mgr inż. Gawęda-Grabiec Bożena przysposobienie do pracy, zajęcia techniczne
dr Cyroń Witold biofeedback
mgr Socha Agnieszka religia
mgr Joanna Cuber wychowanie fizyczne, zajęcia usprawniające
mgr Łukasz Kołodziejczyk religia
mgr Matuła Marek arteterapia, plastyka
mgr Sobik Danuta przysposobienie do pracy
mgr Ślezak Arkadiusz zajęcia usprawniające, przysposobienie do pracy, hipoterapia, zajęcia zawodowe drukarz
mgr Karwot Kamilla pedagog szkolny
mgr Emilia Musiolik psycholog szkolny, pedagog
mgr Aleksandra Chroszcz przysposobienie do pracy, funkcjonowanie
mgr Danuta Korga wos, informatyka
dr Niemiec Marek zajęcia zawodowe drukarz, przysposobienie do pracy
mgr Kazek Marcin zajęcia zawodowe ogrodnictwo
mgr Janusz Rzymanek zajęcia zawodowe drukarz

Pracownicy emerytowani:

Białous Eugenia
Czerwińska Danuta
Góraczewska Ewa
Grabiec Janusz
Koźlik Alina
Maniszewska Krystyna
Pawlak Alfred
Wołowczyk  Katarzyna
Zięba Stanisław
Palarz Krystyna
Tadeusz Różycki
Danuta Szlachta – Cyroń
Jadwiga Kloc