Rada rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku  w roku szkolnym 2020/21

  • Pani Czesława Wojnowska (kl. 2a LO)-  przewodnicząca
  • Pani Zuzanna Smołka (kl.3bz) – zastępczyni przewodniczącej
  • Pani Czesława Smusz (kl.3az) – Członek Zarządu

Osoby do podpisania czeków:

  • Pani Gabriela Szulik
  • Pani Katarzyna Rojek

Komisja Rewizyjna:

  • Pan Witold Kuczera
  • Pan Janusz Nastuła

KONTO RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 W RYBNIKU

96 1090 0088 0000 0001 4440 1123