Branżowa Szkoła II stopnia dla młodzieży z normą intelektualną

Branżowa Szkoła II stopnia oferuje kierunki:

  • technik procesów drukowania na podbudowie Szkoły Branżowej I-go stopnia w zawodzie drukarz,
  • technik przemysłu mody.

Branżowa Szkoła II stopnia dla młodzieży z normą intelektualną z dysfunkcjami:

  • ruchu
  • wzroku
  • słuchu
  • autyzm, w tym Zespół Aspergera
  • sprzężonymi.

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa dwa lata.