Szkoła Branżowa I Stopnia

Zespół Szkół nr 6 w Rybniku to:

  • Szkoła Branżowa I Stopnia dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • Szkoła Branżowa I Stopnia dla młodzieży z normą intelektualną z dysfunkcjami: wzroku, słuchu, ruchu, sprzężonymi, autyzm, w tym Zespół Aspergera.