Branżowa Szkoła I stopnia

Zespół Szkół nr 6 w Rybniku to:

  • Branżowa Szkoła I stopnia dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • Branżowa Szkoła I stopnia dla młodzieży z normą intelektualną z dysfunkcjami: wzroku, słuchu, ruchu, sprzężonymi, autyzm, w tym Zespół Aspergera.