Branżowa Szkoła I stopnia dla młodzieży z normą intelektualną

Branżowa Szkoła I stopnia dla młodzieży z normą intelektualną z dysfunkcjami:

 • ruchu
 • wzroku
 • słuchu
 • autyzm, w tym Zespół Aspergera
 • sprzężonymi.

Szkoła umożliwia przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie pracownika wykwalifikowanego lub czeladnika.

Oferujemy przyszłym uczniom wiele rozwojowych kierunków kształcenia.
Są to kierunki, które zapewniają lepszy start w poszukiwaniu pracy na dzisiejszym rynku.

Kierunki kształcenia:

 • kucharz
 • drukarz offsetowy
 • murarz-tynkarz

Szkoła zapewnia praktykę dla zawodu: drukarz offsetowy (klasa I , praktyka w szkole – 2 grupy) oraz kucharz i murarz- tynkarz (praktyka w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej). 

Podanie i kwestionariusz Szkoła Branżowa ZS6 w Rybniku norma

Dla uczniów z autyzmem lub ze spektrum autyzmu oferujemy klasy 2-4 osobowe

 • mało liczne klasy,
 • windę, podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
 • bogatą ofertę zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych (m.in. Biofeedback, Tomatis, Warnkego, terapia logopedyczna, terapia integracji sensorycznej, rehabilitacje ruchowe i wiele innych).
 • bezpłatny dowóz do szkoły na terenie Rybnika,
 • możliwość korzystania z obiadów,
 • stały dostęp do pielęgniarki, pedagoga, psychologa,
 • zajęcia na basenie, siłowni
 • bogato wyposażone pracownie: komputerowe, ceramiki, kucharskie
 • możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej oraz biblioteki
 • wyjazdy zagraniczne w ramach projektów europejskich
 • ciekawe zajęcia dydaktyczne
 • udział w zawodach sportowych, olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodowych, dyskotekach, wycieczkach
 • miłą i rodzinną atmosferę
 • stały dostęp do dziennika elektronicznego.

Kryteria przyjęcia do szkoły

Aby zostać uczniem naszej szkoły należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • podanie do szkoły i kwestionariusz osobowy

  pobierz

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli zostało wydane),
 • zaświadczenie lekarskie o możliwości podjęcia kształcenia w szkole branżowej,
 • 3 zdjęcia,
 • opinia wychowawcy,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o szczególnych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • karta zdrowia ucznia